Polska podstawa programowa

W ramach zajęć realizowanych w języku polskim działamy w oparciu o innowacyjny program T@blit, symultaniczno-sekwencyjną naukę czytania – Metoda Krakowska, program SANFORD HARMONY, który wspiera emocjonalny i społeczny rozwój dzieci oraz brytyjski system matematyczny NUMICON Oxford University.

SANDFORD HARMONY

Program dostarcza nauczycielom narzędzi do promowania i wspierania
więzi społecznych wśród Dzieci, a także zaszczepiania w nich umiejętności społecznych, emocjonalnych i poznawczych, potrzebnych do nawiązywania udanych relacji z rówieśnikami, wchodzenia z nimi w wartościowe interakcje oraz radzenia sobie w środowisku przedszkolnym. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest stworzenie grupy przedszkolnej opartej na wzajemnym szacunku.
Realizacja programu polega przede wszystkim na codziennych zabawach i aktywnościach, dających Dzieciom stałą możliwość wchodzenia w
interakcje z rówieśnikami pod nadzorem nauczyciela. Umożliwia uczestnictwo w dyskusjach i procesach podejmowania decyzji w kwestiach związanych z życiem przedszkolnej społeczności.

MATEMATYKA – KLOCKI NUMICON

To opracowany przez Oxford University Press system wspierający rozwój myślenia matematycznego. Stanowi multi-sensoryczne podejście do nauczania arytmetyki, wykorzystujące ustrukturyzowane wzory rozwijające rozumienie liczb i zależności między nimi. Pomaga kreować w umyśle Dziecka obraz liczby i jej wartości, poprzez zaprezentowanie jej w postaci klocka o konkretnym rozmiarze, kolorze i ilości dziurek.
Metoda sprawdza się znakomicie zarówno w pracy grupowej, jak i indywidualnej. Opiera się przede wszystkim na zabawie, dzięki czemu Dzieci przyswajają pojęcia matematyczne, nawet o tym nie wiedząc. Zajęcia z wykorzystaniem klocków Numicon prowadzą wszyscy Limonkowi nauczyciele, w języku polskim oraz w języku angielskim.

NAUKA CZYTANIA – SYMULTANICZNO SEKWENCYJNA

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania została opracowana tak, żeby każde Dziecko mogło nauczyć się czytać. Metoda ta przeznaczona jest dla wszystkich uczniów, a za najlepszy czas na rozpoczęcie nauki czytania uznaje się początek wieku przedszkolnego. Jej główne założenie to nauka czytania sylabami. Podczas zajęć przedszkolaki poznają sylaby, którym nadawane jest znaczenie, dzięki czemu proces zapamiętywania staje się łatwiejszy. Dla niektórych Dzieci metoda ta jest jedynym sposobem umożliwiającym rozpoczęcie budowania systemu fonetyczno-fonologicznego. Naukę czytania Metodą Krakowską prowadzą polskojęzyczni nauczyciele wychowania przedszkolnego we wszystkich grupach.

MUSICALOVE – RYTMIKA

Zajęcia Musicalove w przedszkolu Limonka wspomagają całościowy rozwój Dzieci w wieku przedszkolnym. Lekcje są bardzo energetyczne i radosne, pozwalają Dzieciom zrelaksować się i stanowią wspaniały wstęp do nauki języka, mowy i matematyki. Zajęcia umuzykalniające w stopniu elementarnym rozwijają słuch wysokościowy, poczucie rytmu, koordynację słuchowo-ruchową i słuchowo-głoskową, pamięć oraz wyobraźnię muzyczną.
Korzystamy z programu autorskiego Pana Karola – aktora teatralnego oraz programu Kraina Muzyki, który zapewnia inspiracje muzyczne, gimnastyczne, sensoryczne, taneczne oraz instrumentalne na każdą okazję i porę roku.

MINIAKRO – GIMNASTYKA

Mamy wyjątkowe podejście do gimnastyki, ponieważ łączymy ją z elementami akrobatyki. Poprzez aktywność fizyczną dajemy Dzieciom frajdę, radość i uśmiech. Bawimy się, ćwicząc, zarażamy pasją do sportu, rozwijamy talenty, uczymy jak pokonywać własne słabości. Uruchamiamy w Dzieciach potrzebę ruchu w życiu codziennym, zapobiegamy otyłości, poprawiamy samopoczucie i pewność siebie. Program tworzy Mistrzyni Polski Seniorów, trener akrobatyki, mgr Marta Poznysz.

METODA PROJEKTÓW – T@BLIT

To innowacyjny program wychowania przedszkolnego oparty na dobrze znanej i powszechnie stosowanej metodzie projektów, implementujący innowacyjną w skali krajowej i europejskiej technikę modelowania dialogów. T@blit umożliwia Dzieciom w wieku przedszkolnym poznawanie świata poprzez działanie, doświadczanie, odkrywanie, przeżywanie i dyskutowanie. Na program składa się 9 niezwykłych projektów:
GOSPODARSTWO / DRZEWO / ZIEMIA / KOSMOS / CZŁOWIEK / LABORATORIUM / POWIETRZE / ROŚLINA / WODA, które realizowane są w ciągu całego roku przedszkolnego. Do współpracy przy każdym z projektów bardzo serdecznie zapraszamy Rodziców, którzy są naszymi ekspertami. Koncepcja programu została opracowana na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przez zespół powołany przez prof. dr hab. Katarzynę Dziubalską-Kołaczyk.