Nagrody

Lista nagród, które otrzymało nasze przedszkole.

NAGRODA „PRZEDSZKOLE PRZYJAZNE MALUCHOM”

Przedszkole Limonka otrzymało Certyfikat „Przedszkole przyjazne maluchom” przyznany przez Komitet Ochrony Praw Dziecka.

Kapituła projektu w składzie: dr Aleksandra Piotrowska, Justyna Marszałkowska – Jakubik, Małgorzata J. Berwid oraz Komitet Ochrony Praw Dziecka doceniła naszą pracę i przyznała nam ten prestiżowy tytuł. 

Przedszkole Limonka spełniło wszystkie kryteria konkursowe: położenie, wygląd, warunki lokalowe, wyposażenie, a przede wszystkim kwalifikacje kadry pedagogicznej i opinie zadowolonych Rodziców. Nasza praca, podejmowane działania w dziedzinie opieki i wychowania Dzieci zostały uznane za przykład godnej do naśladowania praktyki.

NAGRODA „NAJLEPSZE SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE PRZESTRZENIE UCZENIA SIĘ W WARSZAWIE”

Przedszkole Limonka otrzymało nagrodę główną w zaszczytnym konkursie „Najlepsze szkolne i przedszkolne przestrzenie uczenia się w Warszawie”. Organizatorem Warszawskiego Konkursu Najlepsze szkolne i przedszkolne przestrzenie uczenia się było Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy we współpracy z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego oraz Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków. Celem Konkursu jest wskazanie najlepszych przestrzeni edukacyjnych z punktu widzenia architektury, estetyki i funkcjonalności ułatwiającej proces uczenia się i sprzyjającej rozwojowi społeczności szkolnych i przedszkolnych. Organizatorom zależało na promowaniu najciekawszych aranżacji przestrzeni edukacyjnych oraz przyjaznego środowisko uczenia się, jak też w przypadku obiektów zabytkowych, eksponujących dziedzictwo kulturowe w warszawskich szkołach i przedszkolach.
 
Kapituła doceniła Przedszkole Limonka m.in. za:
  • estetykę wnętrz;
  • zagospodarowanie terenu zewnętrznego;
  • przepiękny ogród i plac zabaw sprzyjający rozwojowi Dzieci;
  • funkcjonalność pomieszczeń, które ułatwiają proces uczenia się;
  • działalność sprzyjającą rozwojowi społeczności lokalnych i przedszkolnych;
  • za zaangażowanie Rodziców i Dzieci w kształtowanie przestrzeni edukacyjnej;
  • za ochronę środowiska naturalnego;
  • za przyjazną przestrzeń i środowisko.
 
Uroczystość wręczenia nagród i dyplomów odbyła się w Narodowym Instytucie Audiowizualnym w Warszawie w ramach międzynarodowej konferencji „Przestrzenie edukacji 21. Otwieramy szkołę” zorganizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zaproszone placówki brały udział w całodziennym wydarzeniu, obejmującym liczne warsztaty, stwarzającym możliwość wymiany doświadczeń ze szkołami i przedszkolami z różnych miejscowości w Polsce oraz oświatowcami z Irlandii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemiec i Ukrainy.
nagroda limonka przedszkole

DWIE NAGRODY „LAUR MISTRZA NOWOCZESNEJ EDUKACJI – INNOWACYJNE PRZEDSZKOLE” ORAZ „LAUR MISTRZA NOWOCZESNEJ EDUKACJI – PRZEDSZKOLE PRZYJAZNE TECHNOLOGIOM XXI WIEKU”

Przedszkole Językowe Limonka w Warszawie Wesołej otrzymało dwie główne nagrody w I Ogólnopolskim Konkursie o „LAUR Mistrza Nowoczesnej Edukacji”

W pierwszej kolejności zostaliśmy nagrodzeni nagrodą główną – Innowacyjne Przedszkole 2017/2018 – jednocześnie zajmując I miejsce w województwie mazowieckim, następnie przyznano nam I miejsce w skali całego kraju – Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji Przedszkole Przyjazne Technologiom XXI wieku – tę nagrodę otrzymała tylko jedna placówka w Polsce – Przedszkole Limonka!

Ten prestiżowy konkurs objęty jest honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W lipcu 2017 roku w pierwszym etapie konkursu Przedszkole Limonka wytypowane zostało przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty, jako przedstawiciel województwa mazowieckiego. W dniu 26 października zaproszono placówkę do udziału w finale konkursu, co stanowiło przyznanie nominacji do nagrody w kategorii Innowacyjne Przedszkole 2017/2018. Już sama nominacja stanowiła duży sukces przedszkola Limonka! W sumie nominowane zostały 83 placówki z całej Polski w czterech kategoriach: przedszkole lub inna forma edukacji przedszkolnej – 16 nominacji, szkoła podstawowa – 31 nominacji, gimnazjum lub liceum – 23 nominacje i technikum lub szkoła zawodowa – 13 nominacji.

Konkurs zakładał, że nominowane placówki powinny wyróżniać się nie tylko wykorzystywaniem nowych rozwiązań technologicznych, innowacyjnych metod i programów nauczania, ale również stylem uczenia i wychowania stosowanym przez Nauczycieli, którzy inspirują Dzieci do kreatywności oraz rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Są to wyróżnienia, w których ważne jest nie tylko docenienie samego wykorzystywania nowoczesnych technologii w procesie uczenia się i nauczania, ale przede wszystkim zrozumienie nowych realiów cywilizacyjnych, w których najważniejsze jest postawienie na twórczy aspekt edukacji i mądre wykorzystanie współczesnych mediów i narzędzi technologicznych.

Trzyetapowy konkurs został rozstrzygnięty 24 listopada podczas II Europejskiego Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji i Nauce oraz II Salonu Technologii i Wyposażenia dla Edukacji. Kapituła konkursowa, której przewodniczył prof. UJK dr hab. Sławomir Koziej, najpierw nagrodziła finalistów (nominowanych), a następnie przyznała nagrodę Wojewódzkim Mistrzom Nowoczesnej Edukacji oraz  wręczone zostały wyróżnienia. Na zakończenie gali przyznane zostały cztery główne ogólnopolskie nagrody specjalne LAUR Mistrza Nowoczesnej Edukacji – „Przedszkole Przyjazne Technologiom XXI wieku” – jedyna główna nagroda dla Przedszkola Limonka oraz „Szkoła Przyjazna Technologiom XXI wieku” – 3 nagrody dla każdej z pozostałych kategorii.

Nie zdobylibyśmy tej nagrody, gdyby nie praca całego zespołu ludzi, którzy na co dzień oddają całe swoje serce pracy z Dziećmi oraz współpraca i zaangażowanie Rodziców, którzy powierzają nam swoje Dzieci.II

NAGRODA „ŚWIAT PRZYJAZNY DZIECKU”

Przedszkole Limonka, jako jedyne przedszkole, zostało laureatem i otrzymało wyróżnienie w XVI edycji konkursu „Świat Przyjazny Dziecku”, którego organizatorem jest Komitet Ochrony Praw Dziecka. Celem konkursu jest promowanie miejsc i produktów, mających znaczny wpływ na rozwój poznawczy, społeczny i emocjonalny oraz wrażliwość estetyczną dzieci. KOPD chce w ten sposób promować najbezpieczniejsze i spełniające najwyższe standardy: miejsca, inicjatywy, produkty, akcesoria oraz portale dedykowane dzieciom.

W konkursie padł rekord zgłoszeń. Kapituła oceniała ok. 300 produktów: miejsc, książek, gier, zabawek, akcesoriów. W Kapitule od lat zasiadają wybitni specjaliści oraz autorytety – dr Aleksandra Piotrowska, Joanna Olech, Małgorzata Janina Berwid, Dorota Zawadzka, Magdalena Łazarkiewicz, Justyna-Marszałkowska-Jakubik, Artur Barciś, Robert Myśliński,

Profesor Mieczysław Wasilewski. Grono kapituły zasilają także specjalistki z dziedziny rynku zabawek: Dorota Mazurek, Ania Oka, Anna Wakulak oraz marketingu Dorota Karbowska Zawadzka. Organizatora reprezentują Mirosława Kątna i Magdalena Stachowiak-Alexandrowicz.