Zajęcia realizowane w języku angielskim

W ramach zajęć realizowanych w języku angielskim działamy w oparciu o podręczniki Cookie And Friends oraz Mouse And Me Oxford University Press, program Jolly Phonics – nauka czytania i głosowania, brytyjski system matematyczny NUMICON shapes Oxford University, a podczas naszych zajęć częstym gościem jest uwielbiany przez dzieci interaktywny robot EMYS.

JOLLY PHONICS

Jolly Phonics to bardzo popularna w Wielkiej Brytanii i krajach anglojęzycznych fonetyczna metoda nauki czytania i pisania w języku angielskim. Dzieci uczą się:
• rozpoznawać poszczególne litery oraz reprezentujące je głoski (dźwięki);
• identyfikować dźwięki w wyrazach;
• formować litery i łączyć je w wyrazy, znając odpowiednie głoski/dźwięki;
• poszerzać swoje słownictwo, dzięki poznawaniu nowych historyjek o danych dźwiękach.

Dzieci, zafascynowane odkrywaniem „mowy” literek, uczą się aktywnie i wielozmysłowo. Poznają prawidłową wymowę i zaczynają samodzielnie czytać w języku angielskim.

OXFORD UNIVERSITY PRESS Mouse&Me

Aby wzbogacić słownictwo i mieć pewność, że materiał leksykalny jest ciągle rozszerzany i wzbogacany, korzystamy z podręczników Oxford University Press: Mouse And Me oraz Cookie and Friends.

MATEMATYKA – KLOCKI NUMICON

To opracowany przez Oxford University Press system wspierający rozwój myślenia matematycznego. Stanowi multi-sensoryczne podejście do nauczania arytmetyki, wykorzystujące ustrukturyzowane wzory rozwijające rozumienie liczb i zależności między nimi. Pomaga kreować w umyśle Dziecka obraz liczby i jej wartości, poprzez zaprezentowanie jej w postaci klocka o konkretnym rozmiarze, kolorze i ilości dziurek.
Metoda sprawdza się znakomicie zarówno w pracy grupowej, jak i indywidualnej. Opiera się przede wszystkim na zabawie, dzięki czemu Dzieci przyswajają pojęcia matematyczne, nawet o tym nie wiedząc. Zajęcia z wykorzystaniem klocków Numicon prowadzą wszyscy Limonkowi nauczyciele, w języku polskim oraz w języku angielskim.

TABLICA INTERAKTYWNA

Tablica interaktywna wprowadza do przedszkola nową jakość. Dzięki połączeniu wielu rozwiązań technologicznych w jednym urządzeniu pobudzamy dzieci do aktywności zwiększającej efektywność zajęć. Śledzenie na dużym ekranie pięknych, kolorowych i różnorodnych pomocy dydaktycznych wzbogaconych o dodatkowe ćwiczenia interaktywne skutecznie pobudza ciekawość i wyobraźnię dzieci. Tablicę interaktywną wykorzystujemy do nauczania języka angielskiego oraz realizacji polskiej podstawy programowej.

INTERAKTYWNY ROBOT EMYS

Każda grupa wiekowa na zajęciach języka angielskiego pracuje z interaktywnym robotem EMYS, który jest bardzo przyjaznym native-speakerem. Dzięki EMYS dzieci znajdują się w samym centrum nauki i są zachęcane do aktywnego i niezależnego ćwiczenia angielskiego poprzez radosne zanurzenie w tym języku. Dzieci uczą się poprzez zabawę, dlatego EMYS regularnie prosi o opiekę. Czasami staje się głodny i prosi dzieci, aby przygotowały mu koktajl. Innym razem zachoruje i musi zażyć lekarstwa. Przedszkolaki uwielbiają dbać o swojego robota, a w międzyczasie poznają i powtarzają słówka, zwroty, a nawet całe zdania.

STORY TELLING

Story-telling to technika pobudzania wyobraźni słuchacza za pomocą opowiadania. Wybieramy znane w krajach anglojęzycznych i bardzo lubiane przez Dzieci, pięknie ilustrowane książeczki, aby wzbogacić słownictwo przedszkolaków. Dzieci powtarzają słówka, kojarzą je z obiektami na zdjęciach i podpisami. Powtarzają także całe wyrażenia i zdania. Do każdego opowiadania proponujemy zabawę ruchową, wykonanie ciekawej pracy plastycznej lub piosenkę.