Jak zapisać dziecko?

Jak zapisać dziecko?

Kontakt z Przedszkolem - telefon lub mail

Umówienie się na rozmowę z Dyrektorem

Otrzymanie dokumentów i zapoznanie się z nimi

Podpisanie umowy

Opłata wpisowego i wciągnięcie dziecka na listę

Uzupełnienie wszystkich wymaganych dokumentów

Otrzymanie karty wejściowej oraz dostępu do aplikacji / komunikatora INSO

Skorzystaj z formularza, aby zapisać swoje dziecko: