O nas

Założyciele przedszkola

Odtwórz wideo

Snując plany na temat tego, jak powinno wyglądać idealne przedszkole, staraliśmy się wejść w rolę dzieci. Empatycznie chcieliśmy stworzyć taką przestrzeń, jaka dla nas dzieci byłaby najbardziej przyjazna. Brak schodów na parterze, łazienki, plac zabaw, ogród, sale dydaktyczne, kuchnia, kolorystyka, przyjazne dzieciom materiały, ruch, dostęp do świeżego powietrza, bezpieczeństwo – m.in. to wszystko stało się dla nas punktem wyjścia do założenia przedszkola.

W kolejnym kroku, poszukując miejsca na przedszkole, zwracaliśmy uwagę na przestrzeń i otoczenie. Zależało nam, żeby dzieci znajdowały się w centrum dzielnicy, a jednocześnie w miejscu spokojnym, cichym i zielonym. Na naszym terenie znajduje się kilkadziesiąt sosen, brzozy, dęby, klony, graby i mnóstwo krzewów, bylin, traw oraz kwiatów.

Nieustannie rozwijamy się edukacyjnie. Poszukujemy nowych i skutecznych metod nauczania, rozwijamy te metody, dopasowujmy do wieku dzieci. Dla nas wprowadzenie nowej metody poprzedzone jest jej głęboką analizą i fazą testów.

Świat wokół nas nieustannie się zmienia. Dlatego, jeżeli chcemy rozwijać się jako organizacja, musimy aktywnie uczestniczyć w tych zmianach, rozumieć trendy, śledzić najnowsze osiągnięcia edukacyjne, wdrażać nowe techniki, szkolić się i wciąż uczyć, ponieważ te czynniki będą determinowały nasze działania w przyszłości i będą tworzyły przyszłość naszych podopiecznych. To jest nasza wizja, która wyznacza nam cel i wytycza kierunek, który poprowadzi nas do wspólnego sukcesu.

Patrycja Pakuła

Założycielka Przedszkola Limonka – Dyrektor Zarządzający

Jestem psychologiem i coachem certyfikowanym przez międzynarodową szkołę coachingu ICC. Ukończyłam 5-letnie studia magisterskie na wydziale Zarządzania oraz 5-letnie studia magisterskie na wydziale Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Dodatkowo ukończyłam studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Oświatą i Coachingu. Biegle władam językiem angielskim i językiem hiszpańskim.

Obecnie mój główny nurt zainteresowań koncentruje się wokół zagadnień związanych z mindfulness oraz uważnością. Ubiegam się o certyfikat nauczyciela MBCT Oxford Mindfulness Center. Obszar ten już w chwili obecnej powoli przenoszę na grunt przedszkolny.

Z Wesołą – Zieloną jestem związana od urodzenia. Dlatego tak ważny jest dla mnie rozwój tej okolicy.

Co mnie zainspirowało, żeby stworzyć Przedszkole Limonka? Moje kilkunastoletnie doświadczenie biznesowe uświadomiło mi między innymi, że największym źródłem mojego zainteresowania i ciekawości jest człowiek. Ważne są dla mnie relacje z ludźmi i emocje z nich wynikające. Jednakże psychologia dziecka od zawsze była w kręgu moich zainteresowań. Teraz inspiracją dla mnie są moi synowie.

Prywatnie cenię swój wolny czas, który mogę poświęcić na samorozwój, podróże i spotkania z interesującymi mnie ludźmi. Dziś chcę się podzielić moją pasją i doświadczeniem z Państwem, a w szczególności z Dziećmi, towarzysząc Im w codziennej radości Ich życia – dając Im zaplecze w postaci Przedszkola Limonka, które tworzone było przez Rodziców dla Rodziców – przez Dzieci dla Dzieci.

Mirosław Pakuła

Założyciel Przedszkola Limonka

Z wykształcenia jestem psychologiem. Ukończyłem 5 letnie studia magisterskie w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, na kierunku Społecznej Psychologii Klinicznej. Szczególnie upodobałem sobie psychologię rozwojową dziecka. Temat mojej pracy dyplomowej dotyczył „Syndromu opuszczonego gniazda”, czyli reakcji rodziców na opuszczenie przez dzieci rodzinnego domu. Ponadto jestem absolwentem studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Zarządzanie Sprzedażą oraz studiów podyplomowych Bezpieczeństwo dokumentów publicznych. 

Ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w dużych firmach, w różnych branżach, pozwala mi realnie spojrzeć na funkcjonowanie organizacji oraz przekonuje mnie, iż wysoka jakość świadczonych usług odgrywa kluczową rolę we współczesnym świecie. 

Szybkie zmiany we współczesnym świecie są wyzwaniem dla placówek edukacyjnych. Żyjemy w czasach niezwykle dynamicznych, gdzie postęp cywilizacji, techniki, wiedzy jest tak ogromny, a tempo zmian tak szybkie, że nie wiemy do jakiej przyszłości przygotowujemy nasze dzieci. Może się okazać, że wiadomości jakie im przekazujemy, będą dla nich w życiu dorosłym bezużyteczne. Wydaje się, że nie wiedza sama w sobie jest nadrzędną wartością, a umiejętność jej odnajdywania i dochodzenia do niej. W dzieciach chciałbym dodatkowo rozwijać umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność krytycznego i innowacyjnego myślenia, zdolność współpracy i kooperacji, samoregulację emocji oraz maksymalnie wzmacniać poczucie własnej wartości.

Nowoczesne narzędzia pomagające w komunikacji, poszukiwanie i stosowanie najnowszych metod nauczania dzieci, solidnie wykształcona kadra nauczycielska, wysokiej jakości infrastruktura, były dla mnie szczególnie ważne w tworzeniu koncepcji przedszkola.

Do zadań podchodzę kreatywnie, jednocześnie słucham ludzi i również od nich czerpię wiele swoich pomysłów. Jestem otwarty na zmiany. Szukam niekonwencjonalnych rozwiązań, działam z odwagą, przekonaniem i determinacją.